FANDOM


Viridianie

Homo Viridis - Gatunek postistot czyli istot powstałych z organizmu żywego dzięki zjawisku autoewolucji - w tym przypadku zmodyfikowana poprzez manipulacje genetyczne, powstały około XXIII w. w wyniku ludzkich prac na planecie Gaia. Modyfikacje te były wprowadzane stopniowo choć najwięcej i najbardziej drastyczne zostały wprowadzone w pierwszym pokoleniu (Pokolenie 0) ponad dwa tysiące lat temu. Olbrzymim krokiem dla nauki było to że Viridiańskie modyfikacje są całkowicie dziedziczne i pozwalały stworzyć nowy gatunek (ciągle ulepszany) w pełnym tego słowa znaczeniu.

Zmiany

Pierwszą powstałą i najważniejszą cechą odróżniającą ich od Homo Sapiens jest umiejętność przeprowadzania skutecznej i wysoce efektywnej fotosyntezy - na wzór roślin ich komórki posiadają chlorofil co objawia się zieloną skórą. Ich układ trawienny został zredukowany w rozmiarach i przystosowany do przyswajania wody oraz minerałów z różnych źródeł (najczęściej są to syntetyczne suplementy). Już pierwsi Viridianie byli uwolnieni od głodu i marnowania potencjału ludzkiego na produkcję żywności. Ta cecha okazała się ciągnąć za sobą wiele następstw o których przekonano się wraz z pojawieniem się pierwszych Viridiańskich dzieci.

Nowe procesy metaboliczne umożliwiły nowemu gatunkowi długowieczność, większość przedstawicieli Pokolenia 1 dożyło 300 lat w relatywnym zdrowiu fizycznym i umysłowym. Dzisiejsi Viridianie nie rzadko dożywają do 800-900 lat. Dojrzałość płciową osiągają w ok 25 jednak średnio Viridianki pierwsze dziecko rodzą między 50 a 60 rokiem życia.

Viridianie osiągają średnio od 1.90 do 2,5 m wzrostu, masa ciała jest bardzo zróżnicowana i może relatywnie szybko ulegać zmianie w wyniku magazynowania wody i energii i wacha się od 90 kg do nawet 270 kg (znane są bardziej ekstremalne przypadki). Temperatura ich ciała oscyluje wokół 35*C lecz jest nieco bardziej zmienna niż u ludzi.